Roboty budowlane we Włoszakowicach

W związku z przebudową dróg powiatowych we Włoszakowicach, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. uprzejmie informuje o robotach budowlanych związanych z wymianą sieci wodociągowych w ciągu ulic Karola Kurpińskiego i Wolsztyńskiej

W najbliższym czasie Spółka rozpocznie roboty w w/w ulicach polegające na:

ul. Karola Kurpińskiego (odcinek od Placu 21 Października do skrzyżowania z ul. Zalesie - lewa strona)

Wymiana sieci azbesto-cementowej o średnicy DN 80 na sieć wodociągową z materiału PVC DN 150 wraz z wymianą istniejących przyłączy wodociągowych wykonanych z rur stalowych na przyłącza z materiału PE. Powyższe roboty stanowią I etap wymiany sieci wodociągowej w ciągu ulicy Karola Kurpińskiego, której kontynuacja będzie prowadzona równolegle z przebudową ul. Karola Kurpińskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Zalesie do przejazdu kolejowego)

ul. Wolsztyńska (na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania
z ul. Leśników)

Wymiana sieci azbesto-cementowej o średnicy DN 80 na sieć wodociągową z materiału PVC DN 100 wraz z wymianą istniejących przyłączy wodociągowych wykonanych z rur stalowych na przyłącza z materiału PE.

W związku z powyższym mogą nastąpić czasowe utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym

Za ewentualne niedogodności uprzejmie przepraszamy

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności