Woda

WYNIKI BADAŃ WODY UZDATNIONEJ

ROK 2016

 

Woda uzdatniona

Badania fizyko-chemiczne

Data wykonania badania 05.09.2016r.

Badany parametr

 

Jednostka

 

Wyniki z poszczególnych SUW

Włoszakowice

Krzycko Wielkie

Bukówiec Górny

Ujazdowo

Boguszyn

Dominice

Amonowy jon

mg/l

<0,06

0,147

<0,06

<0,06

<0,06

<0,06

Azotany

mg/l

8,06

1,50

0,983

<0,3

0,558

<0,3

Azotyny

mg/l

<0,015

0,027

<0,015

<0,015

0,059

<0,015

Barwa

mg/l

<4

<4

<4

<4

4

<4

Bor

mg/l

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Chrom ogólny

µg/l

<10

<10

<10

<10

<10

<10

Glin

µg/l

<100

<100

<100

<100

<100

<100

Kadm

µg/l

<3

<3

<3

<3

<3

<3

Mangan

µg/l

<15

<15

<15

<15

<15

<15

Miedź

mg/l

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Mętność

NTU

0,11

0,20

0,22

0,22

0,28

0,13

Nikiel

µg/l

<6

<6

<6

<6

<6

<6

pH

-

7,2

7,3

T=18,7 ˚C

7,3

T=19,7˚C

7,5

T=19,3 ˚C

7,5

T=19,3 ˚C

7,3

T=19,5 ˚C

Ołów

µg/l

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

Przewodność wł.

µS/cm w 25˚C

 528

609

T=17,9 ˚C

780

T= 19,0 ˚C

600

T=18,8 ˚C

480

T=18,9 ˚C

602

T=19,2 ˚C

Siarczany

mg/l

77

71,6

96,7

102

33,1

109

Sód

mg/l

9,4

8,9

12,6

6,3

9,6

5,1

Twardość ogólna

mg/l

287

315

395

311

249

311

Żelazo og.

mg/l

<40

<40

<40

<40

<40

<40

 

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności