Opłaty za ścieki

Na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami) informuję, że dnia 11 sierpnia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RZT.70.288.2021 zatwierdziło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice na okres 3 lat.

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od 8 września 2021r. do 7 września 2024r. obowiązywania nowej taryfy:


Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie


Cena w okresie od 8 września 2021r. do 7 września 2022r. obowiązywania taryfy
Jednostka miary

netto z VAT
0 1 2 3 4 5


1

 

OŚM

1. cena za odprowadzone ścieki 6,79 7,33 zł/m3
2. opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c

 

2

 

 

OŚB

1. cena za odprowadzone ścieki 6,89 7,44 zł/m3
2. opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c
3


OŚP

 

1. cena za odprowadzone ścieki 11,28 12,18 zł/m3
2. opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c
4

 

OŚS

 

1. cena za odprowadzone ścieki 8,88 9,59 zł/m3
2. opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c

 

Lp.

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Cena w okresie od 8 września 2022r. do 7 września 2023r. obowiązywania taryfy

Jednostka miary 
netto z VAT
0 1 2 3 4 5

 

1

 

OŚM

1. cena za odprowadzone ścieki  6,79 7,33  zł/m3
2. opłata abonamentowa  4,00 4,32  zł/odb./m-c

 

2

 

 

 

OŚB

 

1. cena za odprowadzone ścieki  6,89 7,44 zł/m3 
2. opłata abonamentowa  4,00 4,32 zł/odb./m-c 

 

3

  

  OŚP 1. cena za odprowadzone ścieki  11,64  12,57 zł/m3 
2. opłata abonamentowa  4,00  4,32  zł/odb./m-c

 

4

 

 OŚS 1. cena za odprowadzone ścieki  8,90 9,61 zł/m3 
2. opłata abonamentowa 4,00 4,32 zł/odb./m-c

 

Lp.  

Taryfowa

grupa

odbiorców

 
          Wyszczególnienie   Cena w okresie od 8 września 2023r. do 7 września 2024r. obowiązywania taryfy  Jednostka miary
netto  z VAT 

1

 

OŚM

 

1. cena za odprowadzone ścieki  6,79 7,33  zł/m3
2. opłata abonamentowa  4,00 4,32 zł/odb./m-c
 2 

 

 OŚB  

 

1. cena za odprowadzone ścieki  6,89 7,44  zł/m3
2. opłata abonamentowa  4,00 4,32  zł/odb./m-c

 

OŚP

 

1. cena za odprowadzone ścieki  11,83 12,78  zł/m3
2. opłata abonamentowa  4,00 4,32  zł/odb./m-c

 

OŚS

 

1. cena za odprowadzone ścieki  8,90 9,61  zł/m3
2. opłata abonamentowa  4,00 4,32  zł/odb./m-c

 

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy

odbiorców usług

0 1 2

1.

 

Zaopatrzenie w wodę (ZW):

 

1.1

ZWM

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór, uzdatnianie, dostarczanie) budynków dla celów spożycia, socjalno - bytowych, na potrzeby produkcji i inne
1.2

ZWP

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (pobór wody do celów przeciwpożarowych oraz nawadniania gminnych terenów zieleni)
2.

Odprowadzanie ścieków (OŚ):

2.1

OŚM

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
2.2.

OŚB

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z budynków niemieszkalnych i z budynków niewyszczególnionych w grupie odbiorców usług OŚP i OŚS
2.3.

OŚP

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego, zakłądów przemysłowych, myjni samochodowych, wytwarzających inne ścieki komunalne
2.4.

OŚS

Zbiorowe odprowadzanie ścieków (oczyszczanie, odprowadzanie) z budynków letniskowych, z budynków mieszkalnych użytkowanych sezonowo, ośrodków wczasowych, placówek usługowo - handlowych, gastronomicznych działających sezonowo

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności