Opłaty za ścieki

Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach działając na podstawie art. 24 ust.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zmianami)

 

O G Ł A S Z A

taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie gminy Włoszakowice
na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1. Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne

Cena za odprowadzone ścieki

Cena dla odbiorcy po uwzględnieniu dopłaty z budżetu gminy

6,10

5,00  

6,59

5,40

zł/m3

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej 3,50 3,78 zł/odbiorcę/m-c
2. Instytucje użyteczności publicznej, placówki usługowo-handlowe i pozostali odbiorcy usługi nie wymienieni w pkt.3 i 4 Cena za odprowadzone ścieki 6,10 6,59 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,50 3,78 zł/odbiorcę/m-c
3. Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, zakłady przemysłowe, myjnie samochodowe Cena za odprowadzone ścieki 9,50 10,26 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,50 3,78 zł/odbiorcę/m-c
4. Budynki letniskowe,budynki mieszkalne uzytkowane sezonowo, ośrodki wczasowe, placówki usługowo-handlowe, gastronomiczne działające sezonowo Cena za odprowadzone ścieki 8,00 8,64 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,50 3,78 zł/odbiorcę/m-c

Wysokość stawki opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza kanalizacyjnego wynosi 120,00 zł netto. Do w/w opłaty przyłączeniowej dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności