https://www.high-endrolex.com/44

https://www.high-endrolex.com/44

Akty prawne

Akty prawne

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- link

    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002028

2. Ustawa Prawo wodne - link

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

3. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - link

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - link

    http://bip.wloszakowice.pl/dokument/5924

5. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice - link

    http://bip.wloszakowice.pl/dokument/4645  

6. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszakowice - link

    http://www.bip.wloszakowice.pl/files/8333/uchwala_nr_xxiii.183.2020.pdf

 7. Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach - link

http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/67/regulamin_odplatnego_przejmowania_urzadzen_wodociagowych_i_lub_kanalizacyjnych_przez_gminny_zaklad_komunalny_sp._z_o.o._we_wloszakowicach.pdf

 Aktualizacja regulaminu:

http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/dokument/73

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności

https://www.high-endrolex.com/44