Akty prawne

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- link

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010720747

2. Ustawa Prawo wodne - link

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011151229

3. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - link

    http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - link

    http://bip.wloszakowice.pl/dokument/5924

5. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice - link

    http://bip.wloszakowice.pl/dokument/4645  

6. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszakowice - link

    http://bip.wloszakowice.pl/files/4054/uchwala_xxix.240.2005.pdf

 

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności