Ścieki

WYNIKI POMIARÓW JAKOŚCI ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH
DO ROWU GROTNICKIEGO

Data wykonania pomiaru i poboru próbek: 13.05.2016
Numer kolejny pomiarów i poboru próbek w danym roku: 5/2016
Wielokrotność rozcieńczenia (dotyczy ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, jeśli podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami): nie dotyczy
Wyniki pomiarów i analiz:

Lp.

Badany parametr stanu lub składu ścieków

Wynik pomiaru

Nazwa

Metoda pomiaru

Jednostka miary

Rodzaj próby

Wartość

Dopływ

Odpływ

(komora pomiarowa)

1.

ChZTCr

PN-ISO 6060:2006

mg/l

średnia dobowa

2264

83,5

2.

BZT5

PN-EN 1899-1:2002

PN-EN 1899-2:2002

mg/l

średnia dobowa

905

12

3.

Zawiesiny ogólne

PN-EN872:2007+Ap1:2007

mg/l

średnia dobowa

368

31

4.

Azot ogólny

PB/PFO-13 Wyd.3

z dn. 01.07.13

 

mg/l

średnia dobowa

114

46

5.

Fosfor ogólny

PB/PFO-29 Wyd.2

z dn. 01.07.13

mg/l

średnia dobowa

20,2

0,73

6.

Odczyn

PB/PCh/PFO-1 wyd. 2 z dn. 01.07.2013

pH

średnia dobowa

6,8

7,4

 

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności