Usługi

Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach świadczy usługi w zakresie:

  • budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
  • budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • robót ziemnych koparko-ładowarką (wykopy np. pod fundamenty, zbiorniki bezodpływowe, niwelowanie terenu itp.),
  • udrażniania instalacji kanalizacji sanitarnej,
  • eksploatacji oczyszczalni ścieków,
  • dostawy wody i odprowadzania ścieków,
  • wynajmu hali sportowej,
  • wynajmu sceny mobilnej,
  • wynajmu agregatu prądotwórczego.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności