Wiosenne porządki w Zbarzewie

W sobotnie przedpołudnie 1 kwietnia kilkudziesięciu mieszkańców Zbarzewa wzięło udział w akcji sprzątania wsi. Mimo prima aprilis wszyscy potraktowali to zadanie bardzo poważnie i udali się na poszukiwanie porzuconych w okolicy śmieci.

Już od wczesnego rana pod miejscową salą wiejską odbywała się zbiórka surowców wtórnych. Dzięki mobilizacji mieszkańców udało się zebrać kilka ton złomu i makulatury, z których pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie nowo zakupionego samochodu dla zbarzewskiej jednostki OSP. Najważniejszym punktem akcji było jednak sprzątanie wiejskich uliczek i przydrożnych rowów. Wśród ochotników znalazły się głównie dzieci, które w towarzystwie strażaków powędrowały we wszystkie strony miejscowości. Podczas dwugodzinnych porządków udało się znaleźć kilkadziesiąt worków śmieci oraz tzw. odpady wielkogabarytowe. W zamian za wzorowe wykonanie powierzonego zadania każdy uczestnik otrzymał kiełbaskę z grilla.

Organizatorami sobotniej akcji byli: OSP Zbarzewo, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach i PGO Dominik Zając. Specjalne podziękowania należą się również Tomaszowi Gorzelniakowi ze Zbarzewa, który w trakcie sprzątania rozwoził ochotnikom zakupione przez siebie napoje.

(źródło artykułu www.wloszakowice.pl)

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności