Przypominamy o zabezpieczeniu instalacji wodociągowych w okresie zimowym

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach przypomina o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowych narażonych na działanie ujemnych temperatur.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/240/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Odbiorca usługi dostawy wody zobowiązany jest do: „utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych”.

Powyższy zapis ma zastosowanie do wyznaczonych pomieszczeń budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz studni wodomierzowych w których znajduje się opisywane urządzenie pomiarowe.

Nie zabezpieczenie wodomierza lub instalacji przed mrozem może doprowadzić do przerwy w dostawie wody oraz spowodować poważne straty.

Co należy zrobić ?

1.Zabezpieczyć pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz i instalacja wodociągowa poprzez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien.

2.Odpowiednio ocieplić instalacje wodociągowe przebiegające przez nieocieplone pomieszczenia np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej itp.

3.W przypadku gdy wodomierz umieszczony jest w studzience zwrócić uwagę na to czy jej pokrywa jest prawidłowo zamknięta oraz czy nie jest uszkodzona.

4.Zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną w postaci otuliny, styropianu, wełny mineralnej lub innych materiałów izolacji termicznej.

5.Zabezpieczyć elementy instalacji wodociągowej wykorzystywane tylko latem poprzez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów.

 

Co zrobić gdy dojdzie do awarii ?

Jeżeli dojdzie do uszkodzenia w wyniku działania niskich temperatur wodomierza lub instalacji wodociągowej znajdującej się przed wodomierzem głównym, zaistniały fakt należy niezwłocznie zgłosić do siedziby Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. pod numerem telefonu: 65 52 52 982 lub dyżurny na oczyszczalni ścieków – stacjonarny 65 5 370 965;  komórkowy 609 563 040.

Kosztami usunięcia awarii, spowodowanej na skutek niezabezpieczenia przez Odbiorcę usług w/w urządzeń przed działaniem niskich temperatur zostanie obciążony Odbiorca usług.

 

Spółka nie odpowiada za straty związane z brakiem wody, nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zalania nieruchomości wodą spowodowanego uszkodzeniem instalacji będącego skutkiem działania niskich temperatur.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności