Produkcja wody na stacjach uzdatniania wody z terenu gminy Włoszakowice

    W związku ze wzrostem temperatur wzrasta jednocześnie zapotrzebowanie odbiorców usług w wodę pitną. Jednym z głównych zadań Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach jest zaopatrzenie mieszkańców gminy Włoszakowice w wodę do celów socjalno - bytowych. Teren naszej gminy jest bardzo trudny pod kątem opracowywania wszelkich dokumentacji inżynieryjno – technicznych ponieważ występują tutaj wszystkie możliwie trudne do projektowania warianty, a mianowicie tereny stało zamieszkałe, tereny letniskowe, mamy do czynienia z dużymi różnicami terenu, przemysłem, gospodarstwami rolnymi i ogrodniczymi. Wszystko to stanowi wyzwanie dla projektantów, aby przeprowadzać odpowiednie obliczenia, ale także dla nas eksploatatorów by zaplanować prawidłową prognozę rozbiorów wody na sieci na podstawie której projektuje się następnie odpowiednie jej średnice i ustala ciśnienia wody na stacjach uzdatniania wody.

   Jak wszyscy już zapewne wiemy woda staje się towarem coraz to bardziej deficytowym, są miejsca gdzie już jej brakuje, a eksperci i naukowcy intensywnie zastanawiają się nad sposobami jej retencji w miejscu jej zużywania (retencja ma celu nieodprowadzanie zużytej wody do rzek i dalej do Bałtyku, tylko jej oczyszczanie i pozostawianie u źródła).

   Pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w harmonogramie każdego dnia pracy mają obowiązek monitorowania oraz odczytywania zużycia wody na stacjach jej uzdatniania wtłaczanej w sieć wodociągową (na terenie naszej gminy funkcjonuje sześć takich obiektów – Włoszakowice, Ujazdowo, Dominice, Bukówiec Górny, Boguszyn, Krzycko Wielkie). Spore zróżnicowanie i urozmaicenie zabudowy gminy Włoszakowice ma ogromny wpływ na dzienną produkcję wody, a obrazują to wykresy przedstawiające porównanie tego procesu w ostatnich dwóch tygodniach czerwca 2019 roku z rokiem 2018. (załącznik). Charakterystyczne dla produkcji wody jest aura panująca za oknem,
w pochmurne dni produkcja wody utrzymuje się na średnim poziomie natomiast gdy tak jak w ostatnich dniach słupki rtęci przekraczają 300C, produkcja wody wzrasta na niektórych obiektach nawet o 85% w stosunku do produkcji średniodobowej.

   Pierścieniowy układ wodociągu tzn. taki, w którym wszystkie sieci wodociągowe pomiędzy poszczególnymi stacjami uzdatniania wody są ze sobą połączone, pozwala na to by w razie potrzeby wodę do słabszych punktów kierować z innych dodatkowych obiektów.

   Szanowni Państwo „woda to skarb”, dlatego apelujemy do wszystkich Państwa by wraz ze wzrostem temperatury w upalne dni rozsądnie korzystać z wody i pamiętać że jest ona „źródłem życia” i ma przede wszystkim służyć do zaspakajania naszych potrzeb socjalno – bytowych.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności