Postępują roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice”.

Generalny wykonawca robót, którym jest przedsiębiorstwo Instalcompact Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, przystąpił do realizacji zadania w ostatnich dniach lipca bieżącego roku.

Dotychczas wykonano następujący zakres prac wynikający z harmonogramu robót:

 1. Wybudowano tymczasową stację uzdatniania wody na SUW Ujazdowo celem zapewnienia ciągłej dostawy wody dla mieszkańców Ujazdowa, Grotnik oraz części Włoszakowic,
 2. Rozebrano istniejący żelbetowy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej,
 3. Zdemontowano istniejące urządzenia,
 4. Przeprowadzono rozbiórkę filtrów otwartych żelbetowych,
 5. Dokonano rozbiórki stropodachu istniejącego budynku,
 6. Wybudowano nowe fundamenty i ściany fundamentowe dobudówki oraz otwory drzwiowe,
 7. W ramach robót ziemnych i sanitarnych wybudowano nowe rurociągi technologiczne zewnętrzne na obiekcie, w tym rurociągi wody uzdatnionej, rurociągi wód popłucznych oraz rurociągi spustowe ze zbiorników retencyjnych,
 8. Wybudowano fundament pod agregat prądotwórczy,
 9. Zainstalowano nowy zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalne,
 10. Zamontowano instalację kanalizacji sanitarnej,
 11. Wybudowano żelbetowy fundament nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej,
 12. Wybudowano żelbetowe fundamenty pod filtry i zestaw pomp sieciowych.

Ponadto przebudowano i wymieniono słup linii energetycznej SN stanowiący integralną część podzadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej z Ujazdowa do Grotnik.

Jeszcze w miesiącu sierpniu wybudowano nową sieć wodociągową wraz z hydrantami łączącą stację uzdatniania wody w Dominicach z Włoszakowicami. Nowa sieć wodociągowa po oddaniu jej do użytkowania, stanowić będzie dodatkowe źródło zasilania w wodę mieszkańców Włoszakowic.
W zakresie wspomnianej budowy sieci na obiekcie SUW Dominice zainstalowany został nowy odrębny zestaw pomp sieciowych odpowiedzialny za wtłaczanie wody do instalacji o odpowiednim ciśnieniu i w wymaganej ilości. Dodatkowo stacja w Dominicach została jako pierwsza na terenie gminy Włoszakowice wyposażona w system dwóch lamp UV odpowiedzialnych za zabezpieczenie mikrobiologiczne wody dostarczanej mieszkańcom. Należy wspomnieć, że w ramach projektu identyczne urządzenie zostanie również zainstalowane na stacji uzdatniania wody w Ujazdowie.

Aktualnie Wykonawca skupił się nad pracami dotyczącymi renowacji studni głębinowych w Ujazdowie, a więc wymianie pionów tłocznych, dostawie nowych pomp głębinowych, budowie sterowania i monitoringu ujęć oraz montażu nowoczesnych naziemnych obudów studni głębinowych. Jednocześnie prowadzone są dalsze roboty związane z budową nowego zbiornika retencyjnego oraz rozbudową i modernizacją budynku stacji uzdatniania wody w Ujazdowie.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności