Podpisano umowę na wykonanie modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę

W piątek 29 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice”.

W obecności Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huberta Patelki umowę ze strony Zamawiającego – Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. podpisali Rafał Jagodzik – Prezes Zarządu i Monika Biernacik – Zastępca Prezesa Zarządu, a ze strony Wykonawcy – firmy Instalcompact Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym Kamila Hałupka – Prokurent.

Zgodnie z ofertą Wykonawcy wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, zrealizuje on przedmiotowe zadanie za kwotę 4 292 700,00 zł brutto w terminie do 30 listopada 2021 roku.

W zakres inwestycji, na którą Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. otrzymał wsparcie finansowe w postaci preferencyjnej i częściowo umarzalnej pożyczki z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wchodzą następujące działania:

  • modernizacja stacji uzdatniania wody w Ujazdowie,
  • przebudowa sieci wodociągowej Ujazdowo – Grotniki,
  • budowa sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody w Dominicach do Włoszakowic wraz z montażem odrębnego zestawu pompowego na SUW Dominice.

Wcześniej, bo już 20 kwietnia br. spółka komunalna zawarła umowę na usługę nadzoru inwestorskiego nad w/w robotami budowlanymi z firmą „PROJDEMB” Grzegorz Dembski z siedzibą we Włoszakowicach (Wykonawca usługi został wybrany w drodze procedury zapytań ofertowych).

Głównym celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie mieszkańców i innych odbiorców usług z terenu gminy Włoszakowice przed możliwymi skutkami braku wody bądź zachwiania wydajności w ujęciach wody na cele socjalno – bytowe.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności