Podłączenie nieruchomości do sieci WOD-KAN - krok po kroku

Przyłączenie nieruchomości położonej na terenie Gminy Włoszakowice do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odbywa się na wniosek Klienta złożony w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kurpińskiego 29 we Włoszakowicach.

W Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. obowiązują następujące zasady przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:

1. Złożenie wniosku o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków - dotyczy wnioskodawców chcących uzyskać w Urzędzie Gminy decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję przekształcenia gruntu i ewentualnie podziału nieruchomości – wniosek dostępny w biurze Spółki lub na stronie internetowej pod adresem http://gzk.wloszakowice.pl/Pliki.html

2. Złożenie wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – wniosek dostępny w biurze Spółki lub na stronie internetowej pod adresem http://gzk.wloszakowice.pl/Pliki.html

3. Sporządzenie projektu przyłącza WOD-KAN przez osobę uprawnioną i jego uzgodnienie ze Spółką – projektant instalacji sanitarnych


4. Uzyskanie pisemnej zgody Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na włączenie przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej na podstawie przedstawionego i wcześniej uzgodnionego projektu przyłącza WOD-KAN


5. Telefoniczne zgłoszenie terminu wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej w celu dokonania odbioru technicznego przyłącza przez pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach

6. Złożenie pisemnego wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

7. Podpisanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności