Nowe sieci wodociągowe na terenie gminy Włoszakowice

Na przełomie września i października bieżącego roku, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zrealizował budowę dwóch odcinków sieci wodociągowych na terenie gminy Włoszakowice.

Pierwsza z budów dotyczy miejscowości Jezierzyce Kościelne (okolice ul. Leśnej), gdzie brygady budowlano - remontowe Spółki wykonały odcinek 200 metrowej sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC o średnicy 110 mm. Na przedmiotowym wodociągu zainstalowane zostały także dwa hydranty p.poż DN80.

Drugą z robót budowlanych była budowa sieci wodociągowej we Włoszakowicach na ul. Wiosennej. Zgodnie z dokumentacją projektową wybudowany został tam 360 metrowy odcinek sieci wodociągowej również z rur PVC o średnicy 110 mm wraz z trzema hydrantami p.poż DN80.

W obydwóch przypadkach aktualnie prowadzone są procedury odbiorowe umożliwiające zakończenie budowy i oddanie do eksploatacji nowych sieci wodociągowych, za pośrednictwem których możliwe będzie zaopatrzenie w wodę powstających w zasięgu wybudowanej infrastruktury nowych budynków mieszkalnych. 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności