Biuro Spółki wznawia bezpośrednią obsługę Klientów

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, że począwszy od dnia 25 maja 2020 roku wznawia bezpośrednią obsługę Klientów przez biuro Spółki.

Obsługa Interesantów będzie się odbywała z uwzględnieniem rygoru sanitarnego tzn.:

  • w biurze przy okienku obsługi będzie mogła się znajdować tylko jedna osoba,
  • przed wejściem do budynku każda z osób będzie musiała zdezynfekować ręce (pojemnik z płynem do dezynfekcji będzie się znajdował przy drzwiach wejściowych do budynku),
  • obsługiwane będą tylko i wyłącznie osoby mające na twarzy maseczki ochronne (wymóg ten będzie obowiązywał do czasu jego zniesienia przez rząd RP),
  • nie będą obsługiwane osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych. 

Pomimo otwarcia biura Spółki dla naszych Klientów, ze względu na trwający stan epidemiczny, nadal zachęcamy Państwa jeśli to możliwe do załatwiania spraw drogą telefoniczną (65 52 52 980) lub mailową gzk@wloszakowice.pl.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności