Zmiany w systemie obsługi klientów

Z końcem września bieżącego roku włoszakowicka spółka komunalna rozpocznie wdrażanie dwóch systemów służących usprawnieniu obsługi odbiorców usług.

W pierwszej kolejności zakład komunalny udostępni za pośrednictwem strony internetowej Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.          
Dzięki EBOK każdy z odbiorców usług będzie mógł założyć swoje indywidualne konto i samodzielnie przekazywać spółce dane dotyczące wskazań wodomierza i urządzenia pomiarowego (jeśli takowe posiada) oraz podając adres mailowy otrzymywać drogą elektroniczną faktury za zużytą wodę i odebrane ścieki.

Drugim z systemów jest elektroniczny odczyt wodomierzy, którego wdrażanie rozpocznie się już jesienią tego roku. Uruchomienie systemu wymagać będzie wymiany wodomierzy u odbiorców usług oraz montażu nowych z nakładką radiową.

Koszt wymiany wodomierzy poniesie spółka komunalna, a pierwszymi miejscowościami, w których w/w system zacznie funkcjonować będą Boszkowo, Charbielin i Skarżyń oraz w dalszej kolejności (w roku 2023) Boguszyn, Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo.

Zaznaczyć należy, że w przypadku odbiorców usług, którzy posiadają urządzenia pomiarowe (tzw. podliczniki rozliczające zużycie wody na cele inne niż socjalne np. podlewanie zieleni, pojenie zwierząt, nawadnianie upraw ogrodniczych na obszarze funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej), będą musieli w przyszłości we własnym zakresie dokonać wymiany tych urządzeń i uzbroić je w nakładki radiowe kompatybilne z elektronicznym systemem odczytu wodomierzy wdrożonym przez zakład komunalny.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności