Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Dnia 22 lutego br. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. przystąpił do realizacji pierwszego zadania, które zaplanował w harmonogramie prac budowlanych na 2017 rok. Tą inwestycją jest wymiana azbestowo-cementowej sieci wodociągowej oraz stalowych przyłączy wodociągowych zasilających w wodę nieruchomości przylegające do ul.Zalesie we Włoszakowicach zlokalizowanych w rejonie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ramach trwających prac wymieniony zostanie odcinek istniejącej sieci A-C o długości około 250 metrów wraz z trzema hydrantami nadziemnymi oraz trzynastoma przyłączami wodociagowymi. Przy realizacji tych robót zamontowane zostaną rury sieciowe o średnicy DN 100 mm z PVC oraz rury PE zastępujące stalowe przyłącza wodociągowe.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi pracami uprzejmie przepraszamy oraz prosimy o wyrozumiałość wszystkich uczestników ruchu drogowego i mieszkańców ulicy Zalesie.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności