Wrześniowe roboty budowlane w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w miesiącu wrześniu zrealizował kolejne ujęte w planie inwestycyjnym robót budowlanych na rok 2019 zadania, a mianowicie budowę sieci wodociągowej we Włoszakowicach przy ul. Jodłowej oraz modernizację SUW w Krzycku Wielkim.

Pierwsza z w/w inwestycji polegała na wykonaniu nowego 350 metrowego odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm. Wybudowana sieć wodociągowa wyposażona również została w dwa nadziemne zestawy hydrantowe p.poż o średnicy DN 80.

Druga z robót budowlanych polegała na zastąpieniu istniejącego wysłużonego już manualnego agregatu prądotwórczego na SUW Krzycko Wielkie jednostką automatyczną - agregatem służącym do tej pory na oczyszczalni ścieków, który został doposażony w pełni automatyczny układ, dzięki któremu przerwy w dostawie EN z zewnętrznego źródła zasilania nie będą powodowały chwilowych przerw w dostawie wody dla mieszkańców Sądzi, Krzycka Wielkiego, Jezierzyc Kościelnych oraz Zbarzewa. W ten sposób wyeliminowano konieczność ręcznego uruchamiania agregatu oraz pełnego nadzoru konserwatora stacji uzdatniania wody w Krzycku Wielkim podczas pracy urządzenia.

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności