Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach

Z początkiem października Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. rozpoczął inwestycję pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach" polegającą na wybudowaniu odcinka sieci grawitacyjnej na ul. Leszczyńskiej i Gajowej we Włoszakowicach.
Łączna długość zaprojektowanej sieci z rur PVC o średnicy 200 mm to 640 m.
Na realizację przedmiotowego zadania spółka przeznaczy kwotę 179 264,04 zł brutto, którą planuje pozyskać w postaci preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Nadmienić należy, że zadanie to jest inwestycją strategiczną z punktu widzenia rozwoju budownictwa jednorodzinnego na wskazanym obszarze, który do chwili obecnej był wstrzymany ze względu na istnienie strefy ochrony ujęć wód głębinowych przedsiębiorstwa Hermes i związany z tym zakaz budowy zbiorników bezodpływowych do gromadzenia ścieków socjalno - bytowych.
Roboty budowlane wykonywane są przez własne zasoby osobowe i techniczne spółki, a termin ich zakończenia planowany jest na drugą połowę listopada 2018 roku.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności