Modernizacja kolejnej sieciowej pompowni ścieków

Zakończyły się prace związane z modernizacją kolejnej sieciowej pompowni ścieków, tym razem na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku przy ulicy Turystycznej.

Modernizacja objęła swoim zakresem wymianę armatury na armaturę ze stali nierdzewnej, wymianę pomp ściekowych wraz z prowadnicami i osprzętem, wykonanie panelu sterowniczego oraz monitorującego, montaż sond poziomu, włączenie obiektu do funkcjonującego w spółce monitoringu sieciowych pompowni ścieków, wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo Hydro-Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności