Rozpoczęto kolejny etap modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice

Z początkiem nowego roku, firma Instalcomact Sp. z o.o. z Tarnowa Podgórnego rozpoczęła kolejny już etap robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice".

Tuż przed nadejściem ujemnych temperatur i opadów śniegu zgodnie z założeniami harmonogramu robót wykonano:

  • renowację studni głębinowej, 
  • wymianę obudów studni głębinowych wraz z  pompami głębinowymi, pionami wznoszącymi oraz systemem sterowania pracą ujęć,
  • budowę dachu stacji uzdatniania wody wraz z orynnowaniem,
  • montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
  • ocieplenie zewnętrzne budynku SUW,
  • rurociągi technologiczne zewnętrzne łączące budynek SUW wraz ze zbiornikami retencynymi wody uzdatnionej,
  • tynki oraz sufity wewnątrz budynku,
  • montaż płytek ściennych i podłogowych wraz z odwodnieniami liniowymi w hali technologicznej.

Ponadto wykonawca dostarczył nowy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności 50 m3 wykonany ze stali nierdzewnej, który zastąpi wcześniej eksploatowany zbiornik żelbetowy. Dostarczono i jednocześnie przystąpiono do montażu wewnątrz hali technologicznej nowego systemu uzdatniania wody składającego się z aeratora oraz filtrów ciśnieniowych wraz z rurociągami w całości wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Wraz z nadejściem odwilży, rozpoczęto wymianę oraz przebudowę sieci wodociągowej z Ujazdowa do Grotnik, której efektem będzie zapewnienie usług dostawy wody o stałym ciśnieniu, w szczególności do nieruchomości położonych w górnych partiach miejscowości Grotniki oraz części Włoszakowic.

Prowadzona na terenie gminy Włoszakowice inwestycja realizowana jest dzięki  udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowaniu w formie częściowo umarzalnej pożyczki, a jej realizatorem jest Gminny Zakład Komunalnemy Sp.z o.o.

 

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności