Czerwcowy raport z placów budowy realizowanych w ramach projektu POIiŚ

Krzycko Wielkie - Sądzia
Rozpoczęto roboty na ul. Szkolnej w Krzycku Wielkim związane z wymianą azbesto-cementowej sieci wodociągowej na nową wykonaną z rur PVC - roboty realizuje podwykonawca oficjalnie zgłoszony w ramach kontraktu - Firma Gruszeczka z siedzibą w Lesznie. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mórkowskiej w Krzycku Wielkim - roboty te realizuje podwykonawca oficjalnie zgłoszony w ramach kontraktu - Firma Giera z siedzibą w Lesznie. Rozpoczęto również roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ul. P. A. Krzyckiego - prace realizują dwie brygady głównego Wykonawcy - Firmy Budo-Instal Leszno (zdjęcia w załączeniu)

Boszkowo-Letnisko - Ujazdowo
Zakończono roboty budowlane na ul. Słonecznej, Wiśniowej i Wiatracznej w Boszkowie-Letnisku, obecnie kontynuowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wiosennej. Począwszy od 11 czerwca Wykonawca rozpocznie roboty na ul. Leśnej w Boszkowie-Letnisku (zdjęcia w załączeniu).

Oczyszczalnia ścieków
W dniu 5 czerwca odebrano w Starostwie Powiatowym decyzję pozwolenie na budowę. Wykonawca złożył również do Przedsiębiorstwa Wody Polskie - RZGW Wrocław, Zarządzie Zlewni w Zielonej Górze wniosek o wydanie decyzji pozwolenie wodnoprawne - trwa procedura administracyjna wydania decyzji. Zgodnie z informacją Wykonawcy - Firmy EkoWodrol z siedzibą w Koszalinie roboty ziemne na terenie oczyszczalni mają się rozpocząć na przełomie czerwcu/lipca br.

Sprawdź najnowsze wiadomości

Więcej aktualności